Hướng Dẫn Đặt Hàng

Chúng tôi luôn luôn có tư vấn viên túc trực hotline, fanpage và Email để tiếp nhận các yêu cầu, thắc mắc và nhu cầu đặt hàng của Quý khách.

Hướng dẫn đặt hàng từ hct.com.vn

Cách thứ 1: Quý khách vui lòng gọi ngay của Sức khỏe mỗi ngày cùng HCT qua đầu số hotline.

Hotline 0978962356

Cách thứ 2: Quý khách vui lòng trao đổi qua hộp Chat Messenger qua Fanpage của hct.com.vn.

Chat Messenger

Cách thứ 3: Liên hệ với chúng tôi qua email tvht.hct@gmail.com

Chi tiết về hct.com.vn: Vui lòng xem Giới thiệu về Sức khỏe mỗi ngày cùng HCT