Thông báo về chính sách đổi trả của Sức khỏe mỗi ngày cùng HCT, có hiệu lực từ năm 2019.

Điều kiện áp dụng

  • Thời gian áp dụng: trong vòng 15 ngày.
  • Sản phẩm nằm trong danh sách được hưởng chính sách đổi trả.
  • Sản phẩm sai lệch quy cách so với công bố của hct.com.vn.
  • Sản phẩm bị bóp, méo trong quá trình vận chuyển.
  • Sản phẩm còn nguyên tem nhãn mác, chưa qua sử dụng.

Trường hợp không được áp dụng chính sách đổi trả

  • Sản phẩm không nằm trong danh sách được đổi trả.
  • Sản phẩm đã được bóc tem nhãn mác và sử dụng.
  • Sản phẩm quá hạn đổi trả.

Quy cách đổi trả

Trong trường hợp Quý khách được hưởng chính sách đổi trả theo điều kiện áp dụng sẽ được miễn phí đổi trả.

Phí đổi trả = phí ship + chi phí đổi trả, trong đó:

  • Phí ship: là phí gửi bưu điện ngược trở lại hct.com.vn
  • Chi phí đổi trả = 10 – 30% giá trị đổi trả.